Закарпатська ДПС наводить актуальний податковий календар

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують
платників, що:
Понеділок, 1 березня 2021.
Останній день подання:
– податкової декларації платника єдиного податку за 2020 рік
фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему
оподаткування першої та другої груп;
– податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік;
– фінансової звітності за 2020 рік до органів ДПС платниками податку
на прибуток, що звітують щороку;
– розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до
державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-
господарської діяльності, за 2020 рік;
– розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить
діяльність на території України через постійне представництво, на підставі
складання окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2020 рік
платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;
– розрахунку податку на прибуток постійного представництва
нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу
коефіцієнта 0,7 за 2020 рік платниками, у яких податковий період дорівнює
календарному року;
– звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
за 2020 рік;
– звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за 2020
рік (форма № 10-ПОІ (річна)).
Останній день сплати
– єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих
працівників за січень.
Вівторок, 2 березня 2021.
Останній день сплати:
– рентної плати за січень за:
– користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– користування радіочастотним ресурсом України;
– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією
України;
– ПДФО від оподаткування доходів за січень, нарахованих у вигляді:
– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
– процентів на вклади члена кредитної спілки;
– ПДФО податковим агентом за січень, у разі якщо оподатковуваний
дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається)
платникові податку;

– плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень;
– ПДВ за січень;
– акцизного податку за січень.
Пʼятниця, 5 березня 2021.
Останній день подання:
– звіту про заборгованість з оплати праці за лютий (форма № 3-борг
(місячна)).
Вівторок, 9 березня 2021.
Останній день подання:
– звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій
мережі (форма № 1-ОТ) за лютий;
– звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій
мережі (форма № 1-ОА) за лютий;
– звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма
№ 3-РС) за лютий;
– звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма
№ 2-РС) за лютий;
– звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за
лютий.
Четвер, 11 березня 2021.
Останній день сплати:
– частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними
підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської
діяльності за 2020 рік;
– податку на прибуток підприємства за 2020 рік.
Вівторок, 16 березня 2021.
Останній день подання:
– заяви про перехід на спрощену систему платником інших податків і
зборів;
– заяви від платника єдиного податку про перехід на іншу групу
платника єдиного податку.
Пʼятниця, 19 березня 2021.
Останній день сплати:
– авансових внесків з єдиного податку фізичними особами —
підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування першої та другої
груп за березень.
Останній день подання:
– платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи
Понеділок, 22 березня 2021.
Останній день подання:
– податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком:
– рентної плати за користування надрами при видобуванні
вуглеводневої сировини;
– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку
територією України;
– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
(крім громадян) за лютий у разі неподання податкової декларації на 2021 рік
– декларації акцизного податку за лютий;
– податкової декларації з ПДВ за лютий.
Останній день сплати
– ЄСВ, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім
гірничих підприємств) за лютий.
Понеділок, 29 березня 2021.
Останній день сплати:
– ЄСВ, нарахованого гірничими підприємствами за найманих
працівників за лютий.
Вівторок, 30 березня 2021.
Останній день сплати:
– рентної плати за лютий за:
– користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– користування радіочастотним ресурсом України;
– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією
України;
– плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий;
– ПДФО за лютий від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
– процентів на вклади члена кредитної спілки;
– податковим агентом ПДФО, у разі якщо оподатковуваний дохід
нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається)
платникові податку за лютий;
– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за
лютий 2021 року;
– ПДВ за лютий;
– акцизного податку за лютий;
– авансового внеску з туристичного збору за березень платниками, які
сплачують туристичний збір авансами щомісяця.

Відправ другу:
Залишіть коментар