Крайові обранці вивчають, як виконувалася Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2015 рік

Як підкреслюється у звітній інформації, Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 – 2017 роки схвалені рішенням обласної ради (від 30грудня 2014 № 117,1 зі змінами від 6 березня 2015 № 1202).
ода
Аналіз виконання програми за минулий рік здійснено за даними головного управління статистики у Закарпатській області, департаментів, управлінь та відділів облдержадміністрації, а також територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Протягом 2015 року основні зусилля місцевої влади були направлені на недопущення розбалансування бюджету, вчасне виконання взятих зобов’язань, насамперед соціального характеру, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка склалася в країні, головним завданням у 2015 році залишалось збереження рівня життя і забезпечення соціальних потреб населення області на основі стабільного функціонування економіки регіону. Рік складний, але спільними діями місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підприємств та установ регіону досягнуто відносної стабільності економіки і соціальної сфери.

Промисловими підприємствами області за 2015 рік реалізовано продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 13886,3 млн. грн., що на 24,5% більше ніж у 2014 році та на 16,3% більше завдання 2015 року.

Індекс промислової продукції порівняно з 2014 роком становив 79,7%, що на 23,3 в.п. менше завдання 2015 року.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за минулий рік виробництво скоротилось на 13,6 %, що на 23,7 в.п. менше планового завдання на 2015 рік. Спад спричинено за рахунок скорочення видобутку піску, глини та каменю кар’єрами області.

У переробній промисловості обсяги виробленої продукції, порівняно з 2014 роком, скорочено на 22,8%. Проте, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2015 році, порівняно з 2014 роком, досягнуто приросту обсягів виробництва на 4,9 %, або на 1,8 в.п. у порівнянні до планового завдання 2015 року. Провідними підприємствами галузі є ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та ТОВ «Інтерфіл».

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс обсягу промислової продукції упродовж 2015 року скоротився до рівня попереднього року більш як на третину (35,0%), у результаті чого невиконання планового завдання торік досягло 40 відсоткових пунктів. Спад виробництва відмічено на провідних підприємствах галузі: ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ТОВ «Флекстронікс», ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», ПрАТ «Єврокар».
Деревообробна галузь є однією з не багатьох в області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності обсяги виробництва продукції за 2015 рік, порівняно з 2014 роком, скоротилися на 5,2 відс., що відповідно призвело до невиконання планового завдання 2015 року на 7,7 відсоткового пункту. За обсягами реалізації провідними підприємствами є: Українсько-Австрійське підприємство з іноземними інвестиціями „Фішер-Мукачево”, ТзОВ „Ено-Меблі”, ТОВ „ВГСМ”, ТОВ „Самвер”, ТОВ „Нумінатор” та інші.

У легкій промисловості, у зв’язку з роботою переважної більшості підприємств галузі на давальницькій сировині, допущено скорочення виробництва продукції на 3,8 відс. Так, 90,0 відс. загального обсягу продукції реалізується за межі України. За обсягами виробництва вагомими підприємствами галузі є товариства з обмеженою відповідальністю „Новітекс”, „Мільтекс-Україна”, „Сандерс-Виноградів ГМБХ”, „Укран-Абітекс”, „Едельвейс–Лего”, ПАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія”, ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика”, ПАТ „Гроно-Текс, дочірні підприємства „Мода Проджест”, „Мукатекс”.

У виробництві харчових продуктів та напоїв у 2015 році спостерігалося зниження виробництва проти 2014 року на 16,4 відс. Скорочення виробництва продукції відбулося на підприємстві „Фрут Майстер Фудс” та ТОВ „Дядя Ваня – Закарпатські овочі” за рахунок зменшення замовлень.

Основними виробниками продуктів харчування в області є ОП „Ужгородський коньячний завод”, ТДВ „Свалявські мінеральні води”, СП у формі ТОВ „Айсберг” та ТОВ „Фрут Майстер Фудс”, „Котнар-М”, „Дядя Ваня – Закарпатські овочі”.

Порівняно з 2014 роком збільшено виробництва м’яса свиней свіжого чи охолодженого на 8,0 відс. (141 тонн), ковбасних виробів на 2,4 відс. (15 тонн), кормів готових для тварин, що утримуються на фермах. Водночас, скорочено виробництво соків фруктових та овочевих на 55,9 відс. та сумішей соків фруктових та овочевих на 62,0 відс., хліба та виробів хлібобулочних на 19,9 відс., вина виноградного на 10,6 відс., вод натуральних мінеральних газованих13,5 відсотка.

Спад виробництва на 2,4 відс. у порівнянні до 2014 року відбувся на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

ПрАТ „Єврокар” за 2015 рік випущено 2030 автомобілів, що складає 55,6 відс. до рівня минулого року.
Проблемним питанням галузі залишаються: скорочення замовлень, попиту на вироблену продукцію, брак обігових коштів, відсутність вітчизняної сировинної бази і матеріалів та залежність від їх ввезення з-за кордону; зростання цін на енергоносії, що не дає змогу формувати довгострокову цінову політику.

Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств у 2015 році становив 93,0 відс., що на 7,0 в.п. менше завдання 2015 року.

Обсяг виробництва: зернових у всіх категоріях виробників становив 331,0 тис. тонн, що на 2,5 відс. (8,0 тис. тонн) більше завдання на 2015 рік; плодів і ягід відповідно – 138,4 тис. тонн, що на 2,5 відс. (3,4 тис. тонн) більше; яєць – 339,9 млн.штук, що на 0,2 відс. (0,8 млн.штук) більше. Проте, упорівняні до 2014 року, зменшено обсяг виробництва картоплі на 10,6 відс., мʼяса (у живій вазі) на 9,9 відс. (8,6 тис. тонн) та молока на 13,8 відс. (56,6 тис. тонн).

Протягом 2015 року в економіку області іноземними інвесторами було вкладено 16,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 18,3 відс. менше 2014 року та на 26,8 відс. менше завдання на 2015 рік.
За 2015 рік транспортними організаціями області було перевезено 50,7 млн. пасажирів, що на 2,6 відс. більше ніж у 2014 році, в тому числі автомобільним транспортом – 42,8 млн.пас. або 104,4 відс. відповідно.

Обсяг інвестицій на будівництво, утримання та ремонт автодоріг загального користування у 2015 році становив 122,4 млн. грн., що у порівнянні до 2014 року становить 238,1 відсотка.

У 2015 року підприємствами та організаціями області виконано будівельних робіт на суму 619,7 млн.грн., що на 52,5 відс. більше порівняно з 2014 роком.

У 2015 році в області введено в експлуатацію 442,1 тис.кв.м загальної площі житла, що на 11,9 відс. більше, ніж у попередньому році та на 12,9 відс. більше планового завдання на 2015 рік. Більше половини житла (54,9 відс.) введено в експлуатацію у сільській місцевості – 242,6 тис.кв.м., у міських поселеннях – 199,5 тис.кв.м (45,1 відс. загального обсягу).

Впродовж 2015 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 6703,3 млн. грн., що більше надходжень попереднього року на 37,5 відс. або на 1829,3 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 4632,2 млн. грн., що на 40,6 відс. або на 1338,3 млн. грн. більше надходжень минулого року та до місцевих бюджетів – 2071,1 млн. грн., що на 31,1 відс. або на 491,0 млн. грн. більше надходжень минулого року.

Видатки місцевих бюджетів впродовж 2015 року становили 8487,1 млн. грн. та порівняно з попереднім роком зросли на 30,9 відс. або на 2005,1 млн. гривень.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний товарооборот як юридичних так і фізичних осіб у фактичних цінах становив – 24749,6 млн. грн., що на 4536,4 млн. грн. більше 2014 року, проте у порівняних цінах – менше на 13,5 відс. ніж у відповідному періоді 2014 року (по Україні спад склав 20,7 відсотка).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2015 році становила 3381 грн., що на 637 грн. більше ніж у 2014 році. Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств у 2015 році становив 7146,8 млн. грн., що на 1243,1 млн. грн. або 21,1 відс. більше 2014 року та на 3,8 відс. більше планового завдання 2015 року.

Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду (без врахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) протягом 2015 року збільшились у порівнянні з 2014 роком на 20,5 відс. і становили 23,4 млн. грн. Рівень виконання річного завдання по надходженнях становив 132,6 відс.

Населення області у 2015 році збільшилося до 1259,4 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб більше 2014 року.
Станом на 1 січня 2016 року в області зареєстровано 59924 фізичних осіб-підприємців, що на 2814 осіб менше порівняно з 2014 роком.

Частка податкових надходжень від діяльності малого бізнесу в цілому по області становить 27,6 відс від загальної суми надходжень до зведеного бюджету (без врахування надходжень до спеціального фонду).
За 2015 рік зменшився обсяг наданих туристичних і рекреаційних послуг порівняно з 2014 роком на 9,3% (на 32,0 млн. грн.) і становив 312,4 млн. гривень, а кількість обслуговуваних туристів і рекреанті зменшилась на 3,2% і склала 327,8 тис. осіб.

Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту, включаючи товари і послуги за 2015 рік становив 2299,8 млн. дол. США, що на 31,4% менше ніж за попередній рік. За підсумками 2015 року зменшився обсяг експорту на 20,0% і становив 1267,3 млн. дол. США, а обсяг імпорту зменшився на 41,6% і становив 1032,5 млн. дол. США.

Прес-служба обласної ради

Відправ другу:
Залишіть коментар