До уваги студентів: УжНУ завершуватиме навчальний рік дистанційно

Згідно наказу ректора УжНУ Володимира Смоланки навчання у виші продовжуватиметься у дистанційні формі.

З метою запобігання подальшому поширенню гострої респіраторної короновірусної хвороби (COVID-19), враховуючи рівень епідеміологічної ситуації в місті Ужгород та беручи до уваги лист МОН України №1/9-626 від 13.11.2020 року «Щодо організації освітнього процесу»,
НАКАЗУЮ:

З 16 листопада по 31 грудня 2020 року продовжити:

1.1. дистанційне навчання на факультетах, навчально-наукових інститутах, кафедрі військової підготовки, природничо-гуманітарному коледжі та філії ДВНЗ «УжНУ» в місті Львів, внісши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

1.2. гнучкий режим робочого часу і дистанційної (надомної) роботи для науково-педагогічних та педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес.

Заборонити з 15 листопада по 31 грудня 2020 року:

2.1. перебування у всіх адміністративних, житлових приміщеннях та на території УжНУ осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
2.2. проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів;

3) відвідування Університету здобувачами вищої освіти, крім тих, які допущені до атестації (захисту дипломних робіт та/або складання державних іспитів) та атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”;

5) роботу суб’єктів господарювання, які орендують приміщення в УжНУ, діяльність яких пов’язана з прийманням відвідувачів.

Працівникам університету забезпечувати безперервність освітнього та виробничого процесів з дотриманням санітарно-гігієнічних заходів…..

Відправ другу:
Залишіть коментар