Робоча група подала звіт комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм

У ході другого пленарного засідання 10 сесії облради депутати ухвалили рішення «Про звіт робочої групи із проведення комплексної оцінки ефективності виконання обласних цільових програм».

 

Як відомо, враховуючи пропозиції окремих депутатів та профільних комісій, було створено робочу групу для проведення моніторингу обласних цільових програм на предмет їх виконання відповідальними виконавцями, фінансування, звітування тощо. Її склад був визначений розпорядженням голови обласної ради Михайла Рівіса.

Завдання, які ставились перед робочою групою, були чіткими, а це – оптимізація обласних цільових програм шляхом їх узагальнення, укрупнення, скорочення; визначення додаткових джерел фінансування за програмами; скорочення кількості обласних програм та підвищення ефективності їх реалізації; покращення координації дій з виконання обласних галузевих (цільових) програм.

У довідці про стан фінансування та реалізації регіональних галузевих програм зазначається, що на 2017 рік з обласного бюджету передбачалось фінансування 56 програм на суму 225,9 млн грн. Станом на 31 грудня 2017 профінансовано 212,3 млн грн, залишок асигнувань за 2017 рік – 0,7 млн грн. На 2018 рік з обласного бюджету передбачається фінансування 45 програм на суму 151,3 млн грн.

У цілому до переліку регіональних цільових програм, що увійшли до Програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2017 рік і які передбачалося реалізувати у 2017 році, було включено 72 програми трьох напрямів: «Соціальні» (42 програми), «Економічні» (19 програм), «Екологічні» (11 програм).

У перелік регіональних цільових програм, що увійшли до згаданої Програми на 2018 рік і які передбачається реалізувати впродовж цього року, включено 54 програми згаданих трьох напрямів.

Отже, виходячи з аналізу діючих обласних (регіональних) програм, затверджених рішеннями облради (станом на 1 січня 2018 року) та пропонованих до розгляду робочою групою, в області діє 107 програмних документів, які підпадають, або можуть підпадати під розуміння та визначення «програма», «цільова програма», «регіональна програма». У ході розгляду цих документів частина з них членами робочої групи до уваги не бралася, оскільки термін дії таких програмних документів вийшов, завдання втратили актуальність, а частина навіть вже зняті з контролю та випадково потрапили до розгляду членами робочої групи.

Моніторинг програм економічного спрямування засвідчив, що за цією частиною фінансування програм є недостатнім, увага до виконання завдань, визначених існуючими програмами, менша, ніж до програм соціального та гуманітарного блоків.

Предметно вивчила робоча група й інфраструктурні та соціальні програми, програми у сфері екології та охорони навколишнього середовища, інформаційної підтримки та роботи зі ЗМІ, цивільного захисту населення, культури та нацменшин, охорони здоров’я, молодіжної політики і спорту.

За результатами такого вивчення дійшла висновку , що частина програм, які увійшли до переліку Програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2018 рік, не отримали фінансування. Відповідальним виконавцям пропонується завчасно планувати фінансування обласних програм, про що інформувати департаменти фінансів та економічного розвитку для своєчасного формування проектів рішень про бюджет та програму соціально-економічного і культурного розвитку.

Також відмічено, що частина звітів про програми (їх виконання, хід реалізації тощо) проходить депутатські комісії за повною процедурою, що приводить до великої кількості технічних рішень зі схвалення звітів про виконання таких програм, що цілком може бути віднесене до компетенції відповідних профільних комісій.

Рекомендовано виконавцям програм у відповідності до рішень про такі програми інформувати обласну раду про виконання (чи хід реалізації) програми із підготовкою повної інформації про програму для профільної комісії. Профільним комісіям приймати рішення про необхідність заслуховування звітів перед сесією у випадках, коли такий звіт не погоджений комісією, завдання програми повністю виконані та у разі повного завершення програми.

Звернуто увагу, що часто замовники приймають рішення про розробку нової обласної програми без розгляду питання про можливість її включення до вже існуючих програм.

То ж робоча група вбачає за потрібне підтримати необхідність внесення змін до порядку розробки обласних програм, звітувань за ними та моніторингом за їх реалізацією, спростивши ряд процедур та одночасно підкресливши необхідність більш комплексного підходу до реалізації регіональних галузевих програм. А для більш ефективного виконання завдань, визначених звітом, – вбачає можливим відповідні зміни провести у два етапи. Внаслідок впровадження таких етапів оптимізації обласних програм, до їх реалізації залишиться:1 етап (1 січня 2019 року) – 66 програм (оптимізовано 17 програм); 2 етап (1 січня 2021 року) – 53 програми (оптимізовано 30 програм).

У документі також наголошується, що, зважаючи на те, що наразі обласною радою вже опрацьовуються окремі проекти рішень, дані цифри можуть бути неточними.